Danh mục chính

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tổ Toán - CN

TỔ TOÁN - CN

12/10/2021 8:50:56 PM
CÁC THÀNH VIÊN

 

Võ Xuân Chiến

Ngày tháng năm sinh: 1966

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ CM: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0915039876

Email: voxuanchien­_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hằng

Ngày tháng năm sinh: 1979

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ CM: ĐHSP Toán - Tin

Điện thoại: 0942945063

Email: nguyenthanhhang_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Trần Đăng Lịch

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0888555033

Email: trandanglich_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Trần Thị Xuân Quý

Ngày tháng năm sinh: 1988

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0973468257

Email: tranthixuanquy_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Phạm Thị Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 1988

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0965165545

Email: phamthihanh_ht@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Trần Thị Thu Phương

Ngày tháng năm sinh: 1996

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0982362137

Email: tranphuongdhqb137@gmail.com

 

 

 

 

Trần Lệ Quyên

Ngày tháng năm sinh: 1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại học SP CN

Điện thoại: 0977004469

Email: tranlequyen_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
TK Đồng Văn - Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình
0835944408
Hỗ trợ kỹ thuật : 0835944408
Trường THPT Tuyên Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình